Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Moda na północ Krakowa

  • Cover_czerwiec_00
  • Cover_czerwiec_03
  • Cover_czerwiec_01
  • Cover_czerwiec_02

Bronowice, Mistrzejowice, Zielonki – to lokalizacje, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

Krakowskie dzielnice różnią się od siebie pod wieloma względami. Cechują je nie tylko odmienna architektura czy specyficzny klimat danego miejsca, ale i charakterystyczne dla lokalizacji udogodnienia dla mieszkańców. Dzięki takiemu zróżnicowaniu oferty mieszkań z różnych lokalizacji trafiają do określonych grup nabywców, dla których równie ważne co klimat miejsca są takie kwestie, jak jego odległość od centrum, udogodnienia komunikacyjne, łatwość dostępu do instytucji publicznych, placówek edukacyjnych czy punktów handlowo-usługowych. I choć każda dzielnica ma swoich wiernych zwolenników, to są i takie miejsca na krakowskiej mapie nieruchomości, które cieszą się wyjątkową popularnością. Należą do nich zwłaszcza północne dzielnice, takie jak Bronowice czy Mistrzejowice, które co roku przyciągają coraz więcej mieszkańców. Także podkrakowskie Zielonki cieszą się rosnącym zainteresowaniem pośród poszukujących nieruchomości do nabycia.

Moda na północ Krakowa łączy się z dużym zainteresowaniem nowoczesnymi, funkcjonalnymi osiedlami położonymi w większej odległości od centrum, cechującymi się bardzo dobrą komunikacją i rozwiniętą infrastrukturą usługowo-handlową. Istotną kwestią przy takim wyborze jest nie tylko funkcjonalność samego osiedla, zapewniająca komfort życia, ale i atrakcyjna cena nieruchomości, która jest znacznie niższa niż stawki obowiązujące w centrum miasta. Zarówno Bronowice, jak i Mistrzejowice mają pożądane cechy wpływające na ich rosnącą popularność. Z jednej strony jest to łatwy i szybki dojazd do centrum, a z drugiej pewne cechy terenów przedmiejskich wpływające na komfort codziennego życia. Duża ilość terenów zielonych, systematycznie usprawniana komunikacja, rozwój oferty handlowej i kulturalnej, jak również ciekawe nowe inwestycje mieszkaniowe realizowane na wysokim poziomie – wszystko to zwiększa atrakcyjność tych dzielnic. Na wysoki komfort codziennego życia i przywiązanie mieszkańców Bronowic i Mistrzejowic do swych dzielnic wskazują wyniki Barometru Krakowskiego – cyklicznego badania opinii mieszkańców Krakowa, realizowanego na zlecenie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Podczas badania mieszkańcy pytani są m.in. o zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania czy ocenę poprawy warunków życia w mieście. Na poczucie związania z dzielnicą wskazuje 74 proc. mieszkańców Bronowic i 78 proc. mieszkańców Mistrzejowic. Wysoko w obu dzielnicach oceniana jest również kondycja wspólnoty lokalnej, w której wyróżniono takie aspekty, jak charakter relacji sąsiedzkich w miejscu zamieszkania, zaufanie do sąsiadów i zaufanie do mieszkańców okolicy zamieszkania. Inną istotną kwestią wpływającą na komfort życia jest odsetek spraw, które mieszkańcy danej dzielnicy załatwiają we własnej dzielnicy. Im wyższy odsetek, tym dzielnica jest bardziej „samodzielna” – większą liczbę spraw mieszkańcy załatwiają w jej obrębie i nie muszą podróżować do innych. Najczęściej we własnej dzielnicy mieszkańcy załatwiają sprawy związane z zakupami i usługami, wizytami w szkole dzieci, wypoczynkiem, rekreacją i sportem. Z kolei najrzadziej mieszkańcy Krakowa realizują we własnej dzielnicy sprawy związane z pracą, nauką, sprawami służbowymi, rozrywką oraz wizytą w urzędach. Są to najczęstsze powody podróżowania między dzielnicami. Zarówno w Bronowicach, jak i Mistrzejowicach odsetek spraw mieszkańców dzielnicy załatwianych w swojej dzielnicy wynosi 39 proc. W przypadku spraw załatwianych poza dzielnicą zamieszkania mieszkańcy Bronowic najczęściej są użytkownikami Dzielnicy V, I oraz II, podczas gdy mieszkańcy Mistrzejowic najczęściej są użytkownikami Dzielnicy XVIII oraz I. Jeśli spojrzymy na mapę krakowskich dzielnic, to w obu przypadkach okazuje się, że są to dzielnice sąsiednie. W praktyce zatem mieszkańcy i Bronowic, i Mistrzejowic większość spraw realizują bądź w swej dzielnicy, bądź w jej bliskim sąsiedztwie, co oczywiście ułatwia codzienne funkcjonowanie, ograniczając konieczność przemieszczania się po całym mieście i pozwala zaoszczędzić czas.

To m.in. z uwagi na coraz lepszą komunikację z centrum Bronowice stanowią jedną z najprężniej rozwijających się dzielnic w Krakowie. Mieszkańcy doceniają dobrą komunikację, bliskość krakowskich uczelni oraz terenów rekreacyjnych, takich jak Błonia czy Park Jordana.

Obok linii tramwajowej mieszkańcy dzielnicy wkrótce będą mogli korzystać także z kolejnego szybkiego środku transportu. W ramach modernizacji kolei aglomeracyjnej powstanie nowy przystanek kolejowy przy skrzyżowaniu ul. Bronowickiej i Armii Krajowej, który ma zwiększyć dostępność i atrakcyjność kolei w mieście. Dodatkowo trwające
prace nad modernizacją linii kolejowej E30 Katowice – Kraków przyczynią się do poprawy komunikacji w tym rejonie. Przebudowa wiaduktów przy ul. Armii Krajowej, Łupaszki i Godlewskiego oraz budowa nowych obiektów, m.in. przy ul. Rydla, umożliwią sprawniejszy przejazd samochodów, rowerów i wygodny ruch pieszych. Zgodnie z zapowiedziami PLK większość prac zostanie ukończona w tym roku. Gotowe mają być m.in. perony przystanku Kraków Bronowice, a w listopadzie oddany zostanie do użytku tunel w ciągu ul. Rydla. Kolejne etapy gotowe będą na wiosnę 2019, a ukończenie całości i oddanie do użytku całej linii do Katowic planowane jest na rok 2020.

Obok komunikacji tym, co chwalą sobie tutejsi mieszkańcy, jest rozwinięta infrastruktura miejska. Nie brak tu lokalnych sklepików czy różnego rodzaju punktów usługowych, a jednocześnie mieszkańcy mają dostęp do dużego centrum handlowego – Galerii Bronowice, obok której znajduje się również IKEA, Castorama czy Makro Cash and Carry. Udogodnieniem dla rodzin jest bogata sieć placówek opiekuńczych i edukacyjnych: od żłobków, poprzez przedszkola i szkoły, a ich uzupełnieniem, pozwalającym ciekawie spędzić czas z dziećmi, są liczne skwery i place zabaw. W wolnym czasie blisko stąd na wycieczkę czy do zoo, czy na kopiec Kościuszki, czy też do Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Z Bronowic szybko dotrzemy również do Ojcowskiego Parku Narodowego. Na co dzień mieszkańcy mogą korzystać z parku Młynówka Królewska, z siłowniami na świeżym powietrzu oraz placami zabaw, a zgodnie ze słowami prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wkrótce kolejny park powstanie przy forcie Bronowice. O tym, że w Bronowicach dobrze się mieszka, świadczyć może fakt, iż według rankingu krakowskich dzielnic jest to najchętniej polecana dzielnica Krakowa.

Według tego samego rankingu dzielnic, powstałego pod nadzorem Agencji Badawczej PBS, jedną z najlepiej zaplanowanych pod względem urbanistycznym krakowskich dzielnic są Mistrzejowice. Na tle innych dzielnic wypadają one najkorzystniej pod względem zaplecza handlowo-usługowego, a wysokie noty uzyskały także w takich kategoriach, jak infrastruktura dla dzieci, komunikacja, bezpieczeństwo czy jakość relacji sąsiedzkich. Mistrzejowice to jedna z najmłodszych dzielnic Krakowa, do roku 1990 funkcjonowała jako dzielnica Nowej Huty. Od początku istnienia Mistrzejowice były bardzo dobrze zaplanowane pod względem urbanistycznym. Dla każdego osiedla przewidziano tu minicentra handlowe, a na styku poszczególnych osiedli – duże zespoły handlowo-usługowe. Stąd też na terenie tutejszych osiedli znajdują się liczne punkty handlowe i usługowe specjalizujące się niemal w każdej dziedzinie. Kolejne lata przyniosły również rozwój wielkopowierzchniowych sieci handlowych. Założenia planistyczne dla Mistrzejowic zakładały konieczność zlokalizowania placówek edukacyjnych na każdym osiedlu: szkół, przedszkoli, żłobków i bibliotek oraz domów kultury. Jeśli chodzi więc o sieć placówek oświatowych, Mistrzejowice stanowią ideał dla każdej rodziny. Infrastrukturę dla dzieci uzupełnia kilkanaście placów zabaw i dwa duże ogródki jordanowskie. Z kolei na terenie Plant Mistrzejowickich – stanowiących idealne miejsce do rekreacji, odpoczynku i aktywności – zlokalizowany jest duży kompleks sportowo-rekreacyjny, gdzie znajdują się trial park, skatepark i ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne. Obecnie trwają prace Zarządu Zieleni Miejskiej nad utworzeniem na granicy Prądnika Czerwonego i Mistrzejowic Parku Reduta. Nowy park, powstający na zielonym terenie pomiędzy ulicami Kuczkowskiego i Reduta a potokiem Sudół, ma być gotowy do połowy października. Zgodnie z koncepcją wybraną w głosowaniu park będzie podzielony na strefy funkcjonalne. Znajdzie się w nim miejsce zarówno na piknik czy wyjście z psem, jak i na zorganizowanie kina letniego. Oprócz tego w parku powstanie również boisko i wielofunkcyjny pawilon. Według planów ZZM z nowego parku będzie można swobodnie przejść wzdłuż Sudołu do parku Złotego Wieku. Założenie jest takie, by w maksymalnym stopniu zachować dziki charakter tego obszaru, a jednocześnie ułatwić mieszkańcom korzystanie z niego.

Obok przyjaznej infrastruktury wysoko oceniana przez mieszkańców jest również komunikacja. Obecnie – ze względu na potrzeby komunikacyjne – trwają rozbudowy i remonty ulic Mistrzejowic oraz działania zmierzające do polepszenia jakości komunikacji miejskiej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu planuje w najbliższym czasie realizację, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wybrana w postępowaniu firma byłaby operatorem tylko tej jednej linii, biegnącej od al. Jana Pawła II przez ulice Meissnera, Młyńską, rondo Młyńskie, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca do pętli w Mistrzejowicach przy ul. ks. Jancarza.

Zarówno Bronowice, jak i Mistrzejowice przyciągają tych, którzy cenią sobie spokój i ciszę, ale chcą jednocześnie na co dzień korzystać z infrastruktury miejskiej. Są i tacy, dla których dostępność ta nie jest tak istotna. Wiele z tych osób decyduje się na przeprowadzkę do mniejszej, położonej niedaleko Krakowa miejscowości. Również w takim przypadku popularnym kierunkiem jest północ Krakowa, a w szczególności sąsiadująca z dzielnicą Mistrzejowice gmina Zielonki. Podkrakowskie miejscowości stanowią idealne rozwiązanie dla tych, których męczy życie w mieście, ale z uwagi na różnego rodzaju zobowiązania – związane z pracą czy nauką – chcą zamieszkać w jego pobliżu. Tylko w 2015 r. w gminie Zielonki osiedliło się 363 mieszkańców Krakowa, a w roku 2017 Zielonki znalazły się na trzecim miejscu spośród gmin zaliczających się do zasięgu metropolii krakowskiej z dodatnim saldem migracji.

Dla kupujących nieruchomość Zielonki, cechujące się bardziej kameralnym charakterem, bliskością terenów zielonych i dobrze rozbudowaną infrastrukturą komunikacyjną, stanowią interesującą alternatywę. Zwłaszcza że i ceny są dużo atrakcyjniejsze niż na terenie miasta Kraków. Zamiast mieszkania w centrum miasta można cieszyć się domem z ogródkiem, nic więc dziwnego, że często tańsze podkrakowskie oferty wygrywają z inwestycjami w Krakowie. Zielonki, zlokalizowane bardzo blisko Krakowa, posiadają liczne atuty, które doceniają przeprowadzające się tu osoby. Od centrum Krakowa gminę dzieli w linii prostej zaledwie 5 km. Szybki dojazd do miasta możliwy jest zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską dzięki licznym liniom autobusowym. Obecnie trwają przygotowania do budowy nowego wiaduktu pomiędzy Krakowem a gminą Zielonki. Po jej ukończeniu z ulicy Piasta Kołodzieja wjedziemy na duże turbinowe rondo w miejscu skrzyżowania z ulicą Powstańców, a z niego na 60-metrowy wiadukt z dwoma pasami w każdą stronę i ciągami pieszo-rowerowymi po obydwu stronach. Za torami znajdzie się drugie rondo, które wyprowadzi ruch wzdłuż torów, w stronę istniejącej drogi do Batowic. Na połączeniu z nią powstanie trzecie rondo. Kontrakt na prace będzie obejmował nie tylko sam wiadukt, ale też remont prawie 5 km dróg na terenie gminy i budowę blisko 3 km ścieżek rowerowych.

Zielonki to również gmina, która w 2015 r. zdobyła tytuły najlepszej gminy w Polsce i trzeciej pod względem innowacyjności. Komisja konkursowa doceniła gminę za przyciąganie przedsiębiorstw i inwestorów, ale też za dobrą kondycję finansową przy sporych inwestycjach w poprawę jakości życia mieszkańców. Za infrastrukturę w Zielonkach chwalą jej samorząd mieszkańcy okolicznych gmin. Gmina Zielonki jest obok miasta Krakowa jedyną gminą podkrakowską, w której oprócz szkół i przedszkoli funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce. Tutejsi mieszkańcy mają do swej dyspozycji nie tylko punkty handlowo-usługowe, ale także bibliotekę, park, miejsca rekreacji czy place zabaw.

Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców pokazuje, że Zielonki przyciągają do siebie coraz większą rzeszę poszukujących nieruchomości, a popularność gminy może wzrosnąć w najbliższych latach wraz z kolejnymi realizowanymi inwestycjami. Nie bez znaczenia będzie w tym względzie budowa zachodniej obwodnicy Zielonek oraz ukończenie północnej obwodnicy Krakowa. Podniosą one komfort życia tutejszych mieszkańców i znacznie usprawnią komunikację z samym Krakowem.

Marta Maniecka