Niezbędnik Kupującego

wszystkie wpisy z kategorii

Umowy kredytowe

Umowy kredytowe

Znaczna część nieruchomości nabywana jest za środki pochodzące z kredytów bankowych, które są udzielane na podstawie umów kredytowych zawieranych pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Przed podpisaniem takiej umowy należy jednak dokładnie ją przeczytać i zrozumieć wszelkie wynikające z niej obowiązki oraz możliwe jej konsekwencje.…

Więcej

Nowe zasady wykonywania zawodu zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami

Nowe zasady wykonywania zawodu zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami

Nowe zasady wykonywania zawodów zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami wprowadzają ryzyko zaniedbań po stronie osób rozpoczynających działalność bez obowiązku wykazana się odpowiednimi kwalifikacjami. Od stycznia bieżącego roku weszło w życie wiele zmian odnośnie przepisów dotyczących dostępu do wykonywania szeregu zawodów. Zamierzania ustawodawcy skupiały się na likwidacji…

Więcej

Niedookreślony cel użytkowania wieczystego

Niedookreślony cel użytkowania wieczystego

Inwestorzy, nabywając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, muszą upewnić się, że będą w stanie zagospodarować ją w wymagany umową sposób. Niedopilnowanie tej kwestii może wiązać się z dodatkowymi opłatami, a nawet rozwiązaniem umowy i odebraniem gruntu. Prawo użytkowania wieczystego to instytucja prawa rzeczowego dająca prawo do nieruchomości, która w aglomeracjach miejskich…

Więcej